Syreverket

Självdriven Syrepump.
O2verket, Syreverket, numera också kallad Webap. Kärt barn har många namn. Detta är den vågdrivna pumpen Syreverket, för att syresätta vattnet i Östersjön, den använder vågenergi för att pumpa stora volymer syrerikt ytvatten, till syrefritt djup av val.

Syreverket har inga rörliga delar och ingen extern kraftkälla, allt drivs med vågornas energi. Syreverket / Webap genomgår just nu pilot tester av statligt grundade, och finansierade IVL, som numera kallar det ”sin” innovation, inget erkännande har getts till o2gruppen officiellt.

Vi på O2gruppen tackade dock nej till privat finansiering av Syreverket/Webap, eftersom vi anser att det skulle fördärva salthalten än mer i Östersjön. På den tiden Syreverket/Webap uppfanns och testades av O2gruppen, kunde vi inte nå en rimlig teknisk lösning på problemet med saltutspädningen, ett par år senare tillkom dock Salthalts-boostern, Bromsskärmen och även Ålandsvingen som löser flera av dessa problem, helt utan pumpning.

Om en lösning skall vara möjlig, måste salt tillföras anser vi, se Saltlåset. Givetvis kan man använda Syreverket / Webap till de grundare bottnarna, men då blir det enklare och billigare att använda sig av Ålandsvingen. Innovation av Stefan Nyström och Peter Kjaerboe 2005 efter inspiration av danska Wavedragon.