Strand-syreverket

Uppföljaren på vår första lösning vi presenterade för Östersjön, Syreverket, kommer nu, Strand-syreverket. Funktionen är enligt samma princip. Skillnaden är här att vågenergiverket, har flyttats från havet, in till kustlinjen, och skyddas därmed, från väder och vind. Man bygger Strandsyre-verket i strand-linjen, och detta gör att konstruktionen, kan hållas till ett minimum.

strandsyreverk profil jpeg

Vågor genererar energin, och när de lyfter in i Strand-syreverket, pressas vattnet, genom slangar, som går till de ställen man vill syresätta.

Modell försök med syreverket

Denna konstruktion kommer minimera underhåll, och driftskostnader. Energin i vågorna, är inte lika stor vid stranden, men totalt uppvägs detta av kostnaderna, som minskar med 60%. Denna typ av syreverk, skulle kunna syresätta Östersjöns akuta syrefria bottnar, till en kostnad av ca 2 Mkr.

vågenergiverk accra sidvy

Påverkan vid kusten blir inte stor då en begränsad sträcka per problemområde behöver utnyttjas.

Vågenergi ger pumphöjd, som trycker vattnet ned i slangarna, som leder till de områden som behöver syresättas, slangarna kan göras flera kilometer långa efter behov. Strand-syreverket är en mycket billig konstruktion, som inte behöver tillsyn eller underhåll.