Hem
Tyvärr är sidan ännu under konstruktion.
 

 

Hur vi kan höja Salthalten med Salthalt-booster klicka för powerpoint presentation.

Inflöden i Östersjön – Både bra och dåligt.
Stratifiering orsakar stagnation i vattenmassorna och hindrar syresättning. Uppsvällningar sprider Svavelvätehaltigt vatten, dödar bottnarna och allt marint liv. Stratifieringen är i sig självt en orsak till uppsvällningarna.

Här ser vi inkommande saltvatten från Atlanten, med Salthalts-booster.

 

 

Salthalt-Booster styr vattenmassorna, och ger en ökad omblandning.

 

Vi kan göra på olika sätt.

 

Olika konfigurationer är möjliga, har ser vi en Salt-Trappa.

 

Slutresultat, en bra miljö!

 

Vattnet har nu en jämnare sammansättning, och kan nu erbjuda livsmiljö för marint liv.

Här kan vi se ett tvärsnitt på Gotlandsdjupet, relativt lättare vaten, respektive tyngre saltvaten, skiktar sig, och blir allt syrefatigare när djupet ökar, deta hindrar vattnet från att syresättas Vattnet är idag helt utan syre under 150 meters djup.

Inflödande saltvatten färdas längs botten, ned i Gotlands-djupet. Detta gör at stagnerat Svavelväte haltigt vatten, pressas upp, och dödar marint liv och bottnarna i Östesjön. Detta är också huvudorsaken till algblomningara.

Salthalstsbossterns funktion. En läng skärm förlänger botten. Och hindrar vattnett at ta sin naturliga väg efter botten ned i Gotlansdjupet. Istället tvingas vattnet att blandas med de vattenmassor som befinner sig strax under haloklinen. På detta sätt undviks de giftiga svavel upssvällningarna.

Här kan vi se 3 st salthaltsbooster skärmar, som placerats fter varandra på bottnn, dessa har olika längd, för att fånga in och styra vattnet till olika djup. Detta leder till en mer kontrollerad blandning av det innströmmande saltvattnet, och man kan höja salthalten, och förhindra giftiga uppsvällningar.

Vattnet har nu blandats och syresatt och sratifieringen har försvunnit, inget giftigt bottenvatten har trängts undan upp i Östersjön och salthalten under haloklinen är högre. Helt gratis och utan tillförsel av energi.

Resultat:

-Giftiga uppsvällningar hindras.

-Salthalten höjs under haloklinen.

-Syrebristen kan avhjälpas.

-Torskarnas yngelmiljö återställs.

-Algblomningar motverkas.

-De döda bottnarna i andra delar av Östersjön får liv igen.

-Kostnaden är endast 150 Mkr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sivuilla Soumeksi o2-gruppens logo, representeras av Syre-molekylens parbildning av 2 atomer Visit our english pages.