Salthalt-Booster

Hur vi kan höja Salthalten med Salthalt-booster klicka för Powerpoint presentation.
Inflöden i Östersjön – Både bra och dåligt.
Stratifiering orsakar stagnation i vattenmassorna och hindrar syresättning. Uppsvällningar sprider Svavelvätehaltigt vatten, dödar bottnarna och allt marint liv. Stratifieringen är i sig självt en orsak till uppsvällningarna.

Salthalts-booster 1
Här ser vi hur stratifiering ser ut., Här kan vi se ett tvärsnitt av Gotlandsdjupet. Relativt lättare, respektive tyngre saltvatten, skiktar sig ock blir syrefattigare när djupet ökar. Detta hindrar vattnet från att syresättas. Vattnet är idag helt utan syre under 150 meters djup.

Salthalts-booster 2

Så här ser inflöden ut idag. Inflödande saltvatten färdas längs botten, ned i Gotlandsdjupet. Detta gör att stagnerat Svavelväte-haltigt vatten, pressas upp, ock dödar marint liv ock bottnarna i Östersjön. Detta är också huvudorsaken till algblomningarna.

Salthalt-Booster löser problemet med stratifiering. Man kan med en Salthalts-booster, en enkel skärm, styra hur inströmmande saltvatten blandas i Gotlandsdjupet. Vi kan med denna teknik hindra stratifiering, uppsvällningar av svavelväte, syresätta, samt som bonus även höja salthalten under haloklinen. Innovation av Stefan Nyström 2007

Funktion.

En skärm förlänger botten. Och hindrar vattnet att ta sin naturliga väg efter botten ned i Gotlandsdjupet. Istället tvingas vattnet att blandas med de vattenmassor som befinner sig under haloklinen. På detta sätt undviks uppsvällningar, eftersom inget saltvatten nu kan pressa undan bottenvattnet, med de giftiga svavelväteföreningarna. Salthalten höjs under haloklinen och stratifiering elimineras.

Salthalts-booster 3

Här ser vi inkommande saltvatten från Atlanten, med Salthalt-boosterns funktion. En lång skärm förlänger botten ock hindrar vattnet att ta sin naturliga väg efter botten ned i Gotlandsdjupet. Istället tvingas vattnet att blandas med de vattenmassor som befinner sig strax under haliklinen. På detta sätt undviks de giftiga svavel-uppsvällningarna.
Vi kan göra på olika sätt.

salt-trappan

Här kan vi se 3st Salthalt-booster skärmar som är placerade efter varandra på botten, dessa har olika längd, för att fånga in, ock styra vattnet
till olika djup. Detta ger en mer kontrollerad blandning av det inströmmande saltvattnet, ock man kan höja salthalten ock hindra giftiga uppsvällningar.

Salthalts-booster 5

Slutresultat, en bra miljö!

vattnet har nu blandats och syresatts, stratifieringen har försvunnit. Inget vatten har trängts undan upp i Östersjön ock salthalten under
haloklinen är högre. Helt gratis ock utan tillförd energi.

Resultat:
-Giftiga uppsvällningar hindras.
-Salthalten höjs under haloklinen.
-Syrebristen kan avhjälpas.
-Torskarnas yngelmiljö återställs.
-Algblomningar motverkas.
-De döda bottnarna får liv igen.
-Kostnaden ca 15 miljoner €uro