Hem
Tyvärr är sidan ännu under konstruktion.

DOS Reaktorn

Namnet DOS kommer av termen Deepwater Oxygenation System. DOS reaktorn syresätter det djupa salta bottenvattnet utan att blanda om det sötare ytvattnet. Med en stor propeller som drivs av residual strömmarna, som kommer av jordens rotation, kan pumpenergi tillvaratas, och driver, den pump som lyfter bottenvattnet som skall syresättas upp mot ytan. Ingen extern energi tillsätts. Vattnet kan ochså pumpas med en luftström, som man tillsätter i vattnet genom att via kompressor tillföra trycksatt luft.

Det pumpade vattnet mellanlagras i en flytande damm, där vindens kraft syresätter vattnet, och svavelvätet kan vädras ur. Sedan trycks vattnet ned mot botten igen med orubbad salthalt. O2gruppen har flera olika förslag hur tekniken med DOS rektorn kan utvecklas, denna modell du se här, befinner sig i ytläge, men en SUBDOS reaktor, kan byggas, och den befinner sig ca 10 meter under vattenytan, och påverkas inte av stormar och hårt väder, denna drivs ochså av residual strömmarna, och behöver ingen extern energikälla.


Byggkostnaden är 6 Miljoner €uro
Kapaciteten är 12 kubik kilometer pumpvolym per år.

Klicka för Stor bild.

DOS Reaktor Klicka för Stor Bild.

SUBDOS reaktor som arbetar helt under vattenytan, vingar efter tuben fångar in strömmen och sträcker ut tuben, som därigenom utföres enklare, och därmed billigare.


Byggkostnaden är 1,5 Miljoner €uro
Kapaciteten är 4 kubik kilometer pumpvolym per år.
Klicka för Stor bild.

SUBDOS Reaktor, Klicka för Större bild.

 


 

 

 
 
Sivuilla Soumeksi Visit our english pages. o2-gruppens logo, representeras av Syre-molekylens parbildning av 2 atomer