Hem
Tyvärr är sidan ännu under konstruktion.
o2-gruppens logo, representeras av Syre-molekylens parbildning av 2 atomer
 

Broms-Skärmen

Broms-skärmen stoppar det svavelvätehaltiga uppsvällningarna, genom att bromsa den vattenmassa som kommer då inflöden rinner ned i Gotlandsdjupet.

Den kan med fördel användas i kombination med Salthalt-booster och Syreverk då dessa tre tekniker kompletterar varandra, och garanterar att inga giftiga vattenmassor når upp i Östersjöns syrerika, grundare delar, där de genast orsakar utbrott av algblomningar, och dödar marint liv efter bottnarna pga av att svavelvätet, neutraliserar det syre som finns där.

Broms-skärmen är billig att tillverka, kräver inget underhåll eller energi för att fungera, och kan arrangeras på olika sätt för att manipulera flödena enligt önskan. Salthalten kommer ökas under haloklinen även med denna innovation.

Saltvatten inflöden ger kraftiga uppsvällningar av Svavelvätehaltigt vatten som stör miljön i Östersjön. Innovation av Stefan Nyström 2007

 

Med Broms-skärmen hindras giftiga uppsvällningar, man kan med fördel syresätta med ytvatten under haloklinen med Syreverk, om man använder sig av Broms-skärm tekniken, då den ökande salthalten, garanterar att vattnet under haloklinen har en garanterad salthalt.

Tillsammans med Salthalt-booster, kan problemet med giftiga uppsvällningar elimineras. Detta sker billigt, och utan tillförsel från externa energikällor, och med teknik som kräver ett minmum av underhåll, och saknar rörliga delar.

 

Broms-skärm, kostar 75 Mkr SEK.

Broms-skärm.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sivuilla Soumeksi Visit our english pages.