Broms-Skärmen

Broms-skärmen stoppar det svavelvätehaltiga uppsvällningarna, genom att bromsa den vattenmassa som kommer då inflöden rinner ned i Gotlandsdjupet.

Den kan med fördel användas i kombination med Salthalt-booster och Syreverk då dessa tre tekniker kompletterar varandra, och garanterar att inga giftiga vattenmassor når upp i Östersjöns syrerika, grundare delar, där de genast orsakar utbrott av algblomningar, och dödar marint liv efter bottnarna pga av att svavelvätet, neutraliserar det syre som finns där.

Salthalts-booster 2

Inflödande vatten färdas längs botten, ned i Gotlandsdjupet. Detta gör att stagnerat Svavelväte-haltigt vatten pressas upp, ock dödar bottnarna i Östersjön. Detta är också huvudorsaken till algblomningarna.

Broms-skärmen är billig att tillverka, kräver inget underhåll eller energi för att fungera, och kan arrangeras på olika sätt för att manipulera flödena enligt önskan. Salthalten kommer ökas under haloklinen även med denna innovation.

Saltvatten inflöden ger kraftiga uppsvällningar av Svavelvätehaltigt vatten som stör miljön i Östersjön.

broms-skarm_jpg

Med en bromskärm hindras uppsvällningar från Gotlandsdjupet. Det Svavelväte-haltiga vattnet vänder tillbaka ock höjer salthalten i Gotlandsjupet, haloklinen höjs. Ett syreverk kan syresätta vattnet under haloklinen, utan att riskera späda ut det, eftersom det salta bottenvattnet kommer kompensera det lättare ytvattnet från Syreverket. Vi kan därmed göra 3 saker samtidigt, hindra giftiga uppsvällningar, höja salthalten i Östersjöns djupdelar samt syresätta vattnet under haloklinen för att rädda torskynglen. Innovation av Stefan Nyström 2007