Ålands-vingen

Ålands-vingen, en lösning på problemet med syrebrist och svavelvätehaltiga vattenmassor, som orsakar algblomningar.

Detta är vår senaste nykomling i familjen av miljöbefrämjande teknik för Östersjön. Vingen är konstruerad i plastmaterial, och utnyttjar jordens rotation för att pumpa oerhörda mängder syresatt vatten, för syresättning, och avgiftning av svavelvätehaltigt vatten. Ålands-Vingen har inga rörliga delar, och kräver ingen extern energikälla. O2gruppen menar att Ålandsvingen är den mest effektiva lösningen för att syresätta de grundare bottnarna i Östersjön. Innovation av Stefan Nyström 2007 efter inspiration av en Åländsk uppfinnare, Bertil Sundström som uppfunnit en mekaniskt driven konstruktion. Kökar-rotorn.

Byggkostnad är 20 000 €uro
Kapaciteten är 23 kubik kilometer pumpvolym per år.